skip to main content
Tipo de recurso Mostra resultados com: Mostra resultados com: Índice

Improvement of anemia by erythropoietin and changes in hemodialysis efficiency
エリスロポエチン投与による貧血改善と透析効率の変化に関する検討

槇野, 博史 ; 長宅, 芳男 ; 小倉, 俊郎 ; 原本, 俊則 ; 太田, 善介 ; 松本, 光仁 ; 平松, 信 ; 味埜, 泰明 ; 西村, 誠明 ; 谷合, 一陽 ; 熊谷, 功 ; 河本, 紀一 ; 竹久, 義明 ; 松浦, 梅春 ; 菅, 嘉彦 ; Makino, Hirohumi ; Nagake, Yoshio ; Ogura, Toshio ; Haramoto, Toshinori ; Ota, Zensuke ; Matsumoto, Mitsuhito ; Hiramatsu, Makoto ; Mino, Yasuaki ; Nishimura, Shigeaki ; Taniai, Kazuhi ; Kumagai, Isao ; Komoto, Kiichi ; Takehisa, Yoshiaki ; Matsuura, Umeharu ; Suga, Yoshihiko

岡山医学会雑誌, 1994, Vol.106(3-4), pp.253-259

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.