skip to main content

376 L 0118 : Rådets direktiv af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse former for konserveret helt eller delvist inddampet mælk bestemt til menneskeføde (76/118/EØF)(EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 49)

European Commission

Luxembourg : OPOCE 1997

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.