skip to main content

Verification of gamma knife based fractionated radiosurgery with newly developed head-thorax phantom

Bisht, Raj Kishor ; Kale, Shashank Sharad ; Natanasabapathi, Gopishankar ; Singh, Manmohan Jit ; Agarwal, Deepak ; Garg, Ajay ; Rath, Goura Kishore ; Julka, Pramod Kumar ; Kumar, Pratik ; Thulkar, Sanjay ; Sharma, Bhawani Shankar

Radiation Measurements, August 2016, Vol.91, pp.65-74 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.