skip to main content

Verksamhetsspecifika kvalitetsdefinitioner i relation till testfasen: Hur två verksamheters syn på kvalitet påverkar testfasernas utformning

Ring, Beata ; Holmberg, Helena Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media

2018

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.