skip to main content
Tipo de recurso Mostra resultados com: Mostra resultados com: Índice

The Viking age ceramics in Birka from an outside Scandinavian trade perspective
Vikingatida keramik i Birka ur ett utomskandinaviskt handelsperspektiv

Ottosson, Mathias Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2018

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.