skip to main content
Tipo de recurso Mostra resultados com: Mostra resultados com: Índice

Historiebruk i historieundervisning
Uses of History in History Education

Thorp, Robert History and Education, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier ; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå: Umeå universitet 2016

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.