skip to main content

The view of the Great Northern War 1700-1721.: A comparative study materials analysis of how the Great Northern War processed in various textbooks, 1924-2012.
Synen på det stora nordiska kriget 1700-1721.: En komparativ läromedelsanalys om hur det stora nordiska kriget behandlas i olika läroböcker, 1924-2012.

Bengtsson, Peter Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2015

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.