skip to main content

Time for archaeology!: a personal portfolio of fieldwork

Holtorf, Cornelius Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Med hjärta och hjärna: en vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh, pp. 51-64

Gothenburg: Göteborgs universitet 2014

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.