skip to main content

"The truth shall besides God's will always prevail.": The influence of natural law amongst some Swedish officers around 1700.
”Thy sanningen bliwfer ändånäst Gudz hielp alltid ochallena bestående.”: Naturrättsliga influenser i några karolinskakrigares källor kring 1700.

von Porat, Magnus Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.