skip to main content
Primo Search
Search in: Busca Geral

Connecting the dots: Network analysis, landscape ecology, and practical application

Zetterberg, Andreas KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630), Miljöbedömning och -förvaltning

Stockholm: KTH Royal Institute of Technology 2011

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.