skip to main content

En jämförande studie mellan LSTM och ARIMA för prognostisering av försäljning i livsmedelsbutiker
A comparative study between LSTM and ARIMA for sales forecasting in retail

Elmasdotter, Ajla ; Nyströmer, Carl KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.