skip to main content

Möjligheten att genom fritexter göra omkodningar av befintlig skadedata: En deskriptiv epidemiologisk studie om potentialen att med hjälp av fritexter kartlägga skadebilden av fallolyckor hos äldre i Värmland

Johansson, Alexandra Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

2015

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.