skip to main content

Always at hand: a study about consumers’ motivation to shop via handsets
Alltid till hands: en studie kring konsumenters vilja att handla via mobiltelefonen

Lövgren, Johanna ; Winter, Oscar Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan

University of Borås/School of Business and IT 2014

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.