skip to main content

Long working hours as a risk factor for atrial fibrillation: a multi-cohort study

Kivimäki, Mika ; Nyberg, Solja T. ; Batty, G. David ; Kawachi, Ichiro ; Jokela, Markus ; Alfredsson, Lars ; Bjorner, Jakob B ; Borritz, Marianne ; Burr, Hermann ; Dragano, Nico ; Fransson, Eleonor I. ; Heikkilä, Katriina ; Knutsson, Anders ; Koskenvuo, Markku ; Kumari, Meena ; Madsen, Ida E H ; Nielsen, Martin L. ; Nordin, Maria ; Oksanen, Tuula ; Pejtersen, Jan H ; Pentti, Jaana ; Rugulies, Reiner ; Salo, Paula ; Shipley, Martin J ; Suominen, Sakari ; Theorell, Töres ; Vahtera, Jussi ; Westerholm, Peter ; Westerlund, Hugo ; Steptoe, Andrew ; Singh-Manoux, Archana ; Hamer, Mark ; Ferrie, Jane E ; Virtanen, Marianna ; Tabak, Adam G Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin ; Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT

European Heart Journal, 2017, Vol. 38(34), pp. 2621-2628 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.