skip to main content

Una experiència integrada d’educació i investigació prehistòrica. El Camp d’Aprenentatge de la Noguera; Una experiencia integrada de educación e investigación prehistórica. El Campo de Aprendizaje de la Noguera.; An educational and prehistoric research integrated experience : Camp d’Aprenentatge de la Noguera

Bardavio Novi, Antoni ; Mañé Orozco, Sònia ; Pizarro Barberá, Jezabel ; Vila Caelles, Míriam

Treballs d'Arqueologia Treballs d'Arqueologia, 2012, Issue 19, Issue 19, Issue 19

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.