skip to main content

Managing complaints in multilingual care encounters

Jansson, Gunilla ; Wadensjö, Cecilia ; Plejert, Charlotta Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk ; Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet

Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, 2017, Vol. 36(3), pp. 313-345 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.