skip to main content

Lokalhistoria i centrum: promotionsföreläsning 1 juni 1995

Hellström, Sven

1995

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    Lokalhistoria i centrum: promotionsföreläsning 1 juni 1995
  • Autor: Hellström, Sven
  • Assuntos: Humanities ; History And Archaeology ; History ; Humaniora ; Historia Och Arkeologi ; Historia
  • Descrição: Föreliggande text är en personlig betraktelse över ett fält som ligger författaren, Sven Hellström, mycket varmt om hjärtat. Centrun för lokalhistoria vill på detta sätt visa uppskattning och publicera Svens promotionsföreläsning som en gratulation i samband med hans utmärkelse till hedersdoktor vid Linköpings universitet. Vi tror också att innehållet har någonting att ge alla som är intresserade av lokalhistoria, och speciellt de som funderar över lokalhistoriens relation till universitetshistorien.När Sven utsågs till hedersdoktor vid filosofiska fakulteten motiverades detta bland annat med hans insatser för att skriva Linköpings historia och "den rad av vitaliserande och mycket betydelsefulla spridningseffekter (denna haft) både inom och utom universitetet". Vidare poängterades hans aktiva del för att skapa Centrun för lokalhistoria 1988. Denna organisation har tillsammans med Linköpings historiska databas "mycket verksamt bidragit till att bredda intresset för historia också utanför...
  • Títulos relacionados: Series: Centrums för lokalhistoria rapportserie; 8
  • Data de publicação: 1995
  • Idioma: Sueco

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.