skip to main content

Comment on “Intracavity OptoGalvanic Spectroscopy Not Suitable for Ambient Level Radiocarbon Detection"

Persson, Anders ; Salehpour, Mehran ÅSTC, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik ; Ion Physics, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

Analytical Chemistry, 2016, Vol. 88(8), pp. 4578-4579 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Ver todas as versões
Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.