skip to main content

Publisher Correction: Allele-defined genome of the autopolyploid sugarcane Saccharum spontaneum L

Zhang, Jisen ; Zhang, Xingtan ; Tang, Haibao ; Zhang, Qing ; Hua, Xiuting ; Ma, Xiaokai ; Zhu, Fan ; Jones, Tyler ; Zhu, Xinguang ; Bowers, John ; Wai, Ching Man ; Zheng, Chunfang ; Shi, Yan ; Chen, Shuai ; Xu, Xiuming ; Yue, Jingjing ; Nelson, David R ; Huang, Lixian ; Li, Zhen ; Xu

Nature genetics, December 2018, Vol.50(12), pp.1754 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.