skip to main content

MAIN ELEMENTS OF H.-G. GADAMER'S COMMUNICATION HERMENEUTICS/PAGRINDINIAI H.-G. GADAMERIO KOMUNIKACIJOS HERMENEUTIKOS ELEMENTAI.(Critical essay)

Vladutescu, Stefan ; Negrea, Xenia ; Voinea, Dan Valeriu

COACTIVITY: Philosophy, Communication, 2017, Vol.25(1), p.135 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    MAIN ELEMENTS OF H.-G. GADAMER'S COMMUNICATION HERMENEUTICS/PAGRINDINIAI H.-G. GADAMERIO KOMUNIKACIJOS HERMENEUTIKOS ELEMENTAI.(Critical essay)
  • Autor: Vladutescu, Stefan ; Negrea, Xenia ; Voinea, Dan Valeriu
  • Assuntos: Hermeneutics – Analysis ; Philosophers – Criticism and Interpretation ; Communications – Analysis
  • É parte de: COACTIVITY: Philosophy, Communication, 2017, Vol.25(1), p.135
  • Descrição: This study explores the communication articulations of Hans-Georg Gadamer's hermeneutics. The research method that was used is a mix between the meta-analytic method, comparative method and hermeneutic method. It starts from the assumption that in order to understand the communication universe, this has to be judged in relation with some pre-determined axes. The corpus of analysis is hermeneutical work of Gadamer. We prove that, founder of the philosophical hermeneutics, Gadamer is also one of the founders of communication hermeneutics. The thetic articulation radiography of the Gadamerian work highlights that activities of hermeneutics inevitably occur within communication; communication includes strong interpretive-hermeneutic flows. Gadamer considers the interpretation as an intrinsic process of communication: no communication can exist without interpretation. The work reveals as main elements of Gadamerian hermeneutic conception of communication: universality of interpretation (of reason, language and understanding), hermeneutical situation (addressing, fusion of horizons), the principle and the canon of interpretation. Keywords: communication hermeneutics, fusion of horizons, Hans-Georg Gadamer, hermeneutical situation, linguality of understanding. Siame tyrime nagrinejama Hanso-Georgo Gadamerio hermeneutikos komunikacijos raiska. Taikyto tyrimo metodas--tai metaanalitinio metodo, komparatyvistinio metodo ir hermeneutinio metodo junginys. Jis prasideda nuo prielaidos, kad, siekiant suprasti komunikacijos visuma, tai turi buti ivertinta pagal santyki su kai kuriomis is anksto nustatytomis asimis. Analizes pagrindas--tai Gadamerio hermeneutikos darbas. Mes irodinejame, kad Gadameris, kaip filosofines hermenetikos pradininkas, taip pat yra komunikacijos hermeneutikos pagrindejas. Tetine Gadamerio radiografijos raiska isryskina hermeneutikos veiklos rusis, kurios neisvengiamai vyksta komunikacijoje; komunikacija apima stiprius interpretacinius ir hermeneutinius srautus. Interpretacija Gadameris laiko vidiniu komunikacijos procesu--negali buti komunikacijos be interpretacijos. Straipsnyje rodomi pagrindiniai gadameriskosios komunikacijos hermeneutikos koncepcijos elementai: interpretacijos universalumas (proto, kalbos ir supratimo), hermeneutine situacija (nukreiptumas, horizontu susiliejimas), interpretacijos principas ir kriterijus. Reiksminiai zodziai: komunikacijos hermeneutika, horizontu susiliejimas, Hansas-Georgas Gadameris, hermeneutine situacija, kalbiskumo supratimas.
  • Idioma: Inglês

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.