skip to main content

The multidisciplinary expression and relevance of the phenomenon of the creative class: some insights/Kurybines klases fenomeno tarpdalykine raiska ir aktualumas: keletas izvalgu.(Knygos recenzija)(Book review)

Urbone, Renata

COACTIVITY: Philosophy, Communication, 2015, Vol.23(2), p.159 [Periódico revisado por pares]

Vilnius Gediminas Technical University

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    The multidisciplinary expression and relevance of the phenomenon of the creative class: some insights/Kurybines klases fenomeno tarpdalykine raiska ir aktualumas: keletas izvalgu.(Knygos recenzija)(Book review)
  • Autor: Urbone, Renata
  • Assuntos: Florida, Richard
  • É parte de: COACTIVITY: Philosophy, Communication, 2015, Vol.23(2), p.159
  • Descrição: Article investigates the phenomenon of the creative class and its multidisciplinary nature in the Richard Florida's book The Rise of the Creative Class, its translated version to Lithuanian language. Analysis presented in the article aims to reveal the relevance of one of the basic forces that shapes our economy and culture during past decades--creativity force, and as well its possible application in different science areas, directions with other management topics--intellectual capital management, entrepreneurship and related translation to Lithuanian language dillemas. Creativity is recognized as fundamental economic force, a reason for the rise new class--creative class. It is concluded that ideas related to creativity fostered in Florida's book are useful for the studies and development of management, economics, architecture, technology science and other areas. Keywords: economics, intellectual capital, creative class, creativity, technology, management science. Straipsnyje nagrinejamas kurybines klases fenomenas ir jo tarpdalykine raiska Richardo Floridos knygoje "Kurybines klases iskilimas" (i lietuviu kalba verte Jovile Bareviciute, isleido VGTU leidykla "Technika"). Siekiama atskleisti jau kelis pastaruosius desimtmecius musu ekonomika ir kultura keicianciu pamatiniu jegu, tarp kuriu esmine yra kurybingumo jega, aktualuma ir pritaikomuma skirtingose mokslu kryptyse, sasajas su kitomis aktualiomis vadybos mokslo temomis--intelektinio kapitalo valdymu, antrepreneryste; sprendziamos susijusiu terminu vertimo i lietuviu kalba dilemos. Kurybingumas atpazistamas kaip fundamentali ekonomikos jega, tapusi priezastimi naujai--kurybinei--klasei atsirasti. Daroma isvada, kad Floridos knygoje gvildenamos kurybingumo idejos yra naudingos vadybos, ekonomikos, architekturos, technologijos mokslu bei kitu sriciu studijoms ir vystymuisi. Reiksminiai zodziai: ekonomika, intelektinis kapitalas, kurybine klase, kurybingumas, technologijos, vadybos mokslas.
  • Editor: Vilnius Gediminas Technical University
  • Idioma: Inglês

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.