skip to main content

Prevalence of thyroid disorders and the correlation of thyroid profile with liver enzymes, serum activin-A and follistatin during the treatment of patients with chronic hepatitis C genotype 1 and 4 ; Kronik hepatit C genotip 1 ve 4 hastaların tedavisi sırasında tiroid bozuklukları prevalansı ve tiroid profili ile karaciğer enzimleri, serum activin-A ve follistatin arasındaki ilişki

Ashshi , Ahmed Mohammed ; El-Shemi , Adel Galal ; Alzanbagi , Adnan ; Refaat , Bassem

Journal of Clinical and Experimental Investigations; Cilt: 5 Sayı: 3, 2014 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    Prevalence of thyroid disorders and the correlation of thyroid profile with liver enzymes, serum activin-A and follistatin during the treatment of patients with chronic hepatitis C genotype 1 and 4 ; Kronik hepatit C genotip 1 ve 4 hastaların tedavisi sırasında tiroid bozuklukları prevalansı ve tiroid profili ile karaciğer enzimleri, serum activin-A ve follistatin arasındaki ilişki
  • Autor: Ashshi , Ahmed Mohammed ; El-Shemi , Adel Galal ; Alzanbagi , Adnan ; Refaat , Bassem
  • Assuntos: Kronik Hepatit C, Tiroid Hastalığı, Activin-A, Follistatin, Suudi Arabistan ; Chronic Hepatitis C, Thyroid Disorder, Activin-A, Follistatin, Saudi Arabia
  • É parte de: Journal of Clinical and Experimental Investigations; Cilt: 5 Sayı: 3, 2014
  • Descrição: Objectives Chronic hepatitis C (CHC) and peg-interferon-α (Peg-INF-α) modulate serum activins and follistatin and are associated with thyroid disorders (TD).The aim of this study was to determine the frequency of CHC induced TD and to investigate the correlation of liver damage, serum activin-A and follistatin with the thyroid function parameters and thyroid autoantibodies. Methods: The study was cross-sectional and sera were obtained from 132 patients with CHC who were divided into 3 groups: 56 patients with no treatment, 30 after 24 weeks of Peg-INF-α and 46 at the end of 48 weeks Peg-INF-α. Thyroid stimulating hormone (TSH), free thyroxin (FT4), thyroid antibodies (Tabs), serum activin-A and follistatin levels were measured using ELISA. Results: Thyroid disorders were detected in 15% (n=20), more frequent in females (70%) and the majority were autoimmune thyroiditis (80%). TSH receptor antibodies (TSHR-Abs) were significantly prevalent compared to the other antibodies (p
    Amaç: Kronik hepatit C (KHC) ve Peg-interferon- alfa (Peg-INF-α) serum aktivinleri ve follistatini düzenler ve tiroid hastalıkları (TH) ile birliktedir. Bu çalışmanın amacı KHC\'nin indüklediği TH sıklığını belirlemek ve karaciğer hasarı, serum activin-A ve follistatin\'in tiroid fonksiyonları ve tiroid otoantikorları ile ilişkisini araştırmaktır. Yöntemler: Bu çalışma kesitsel olup, 3 gruba ayrılan 132 KHC\'li hastadan serumları alınmıştır: Tedavisiz 56 hasta, 24 haftalık Peg-INF-α tedavisi almış 30 hasta ve Peg-INF-α tedavisi tamamlanmış 46 hasta. Tiroid stimülan hormon (TSH), serbest tiroksin (FT4) ve tiroid otoantikorları, serum activin-A ve follistatin düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçüldü. Bulgular: Hastaların %15\'inde (n=20) tiroid hastalığı saptandı, bunların çoğunluğu (%80) otoimmün tiroidit olup, kadınlarda daha sık (%70) idi. TSH reseptör antikorları (TSHR-Abs), diğer antikorlardan anlamlı yüksek bulundu (p
  • Idioma: Turco

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.