skip to main content

The European Discourse on Energy Relations between the EU and Ukraine
Evropský diskurz o energetických vztazích mezi EU a Ukrajinou

Lukáš Tichý

Současná Evropa, 2013

Texto completo disponível

Citações Citado por
 • The European Discourse on Energy Relations between the EU and Ukraine

 • Título:
  Evropský diskurz o energetických vztazích mezi EU a Ukrajinou
 • Autor: Lukáš Tichý
 • Assuntos: Analýza Diskurzu ; Discourse Analysis ; Energetika ; Energy ; European Union ; Evropská Unie ; Ukraine ; Ukrajina
 • É parte de: Současná Evropa, 2013
 • Descrição: Článek zkoumá energetické vztahy mezi Evropskou unií a jejím východním sousedem Ukrajinou, přičemž hlavní důraz je položen na diskursivní formaci, která určuje převládající výklad vztahů obou aktérů. V návaznosti na analýzu 103 textových jednotek, publikovaných jednotlivými unijními orgány a vybranými vedoucími představiteli EU, hlavním cílem článku je na základě identifikace hlavních diskursivních komplexů analyzovat energetický diskurz EU vůči Ukrajině a v rámci tohoto diskurzu interpretovat jeho obsah, hlavní témata a percepci Ukrajiny ze strany EU. Z časového hlediska se článek soustředí na roky 2004–2009, tj. období první Barrosovy Komise, kdy došlo k řadě významných a podstatných událostí, které výrazným způsobem ovlivnily energetické vztahy mezi EU a Ukrajinou.
  The article explores the energy relations between the European Union and its eastern neighbor Ukraine, however, the article is focused on the discursive formations that determine the prevailing interpretation of the relationship by both parties. Building on a discourse analysis of 103 textual units published by EU institutions and selected leaders of the EU, the main goal of this article is to analyze the energy discourse of the European Union in its relations to Ukraine on the basis of an identification of basic discursive complexes and then to interpret and analyze the content, main topics, and perception of Ukraine by the EU within discourse. The article is focused on the period of the first Barroso Commission – from 2004 to 2009, during which time a number of crucial and substantial events occurred that significantly affected the energy relations between the European Union and Ukraine.
 • Idioma: Tcheco

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.