skip to main content

Dendrokronoloske raziskave na koliscu Parte-Iscica, Ljubljansko barje, Slovenija
Dendrochronological investigations in the pile dwelling Parte -Iscica, Ljubljana Moor, Slovenia

Cufar , K. ; Levanic , T. ; Veluscek , A.

Zbornik gozdarstva in lesarstva, 1999, Issue no.58, Issue 58, pp.165-188

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.