skip to main content
Tipo de recurso Mostra resultados com: Mostra resultados com: Índice

PAVELO FLORENSKIO ,,NUMATOMOS ATEITIES VALSTYBĖS SANTVARKOS“ POLITIZACIJA: NUO ,,TEISINGO PERSKAITYMO“ IKI ,,ŠIANDIENIZACIJOS“

Vidas Dusevičius

Politologija, 01 May 2017, Vol.85(1)

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    PAVELO FLORENSKIO ,,NUMATOMOS ATEITIES VALSTYBĖS SANTVARKOS“ POLITIZACIJA: NUO ,,TEISINGO PERSKAITYMO“ IKI ,,ŠIANDIENIZACIJOS“
  • Autor: Vidas Dusevičius
  • Assuntos: History & Archaeology
  • É parte de: Politologija, 01 May 2017, Vol.85(1)
  • Descrição: Straipsnyje analizuojama, kaip P. Florenskio ,,Numatomos ateities valstybės santvarką“ interpretuoja įvairios konservatyvios intelektinės Ru­sijos grupės („Zavtra“, „Izborsko klubo“, Prochanovo, Dugino ir jo aplinkos bei kitos). Taip pat svarstoma apie ideologinį lauką, kuriame reiškiamos Flo­renskio idėjos, užsimenama apie problemas, kylančias dėl politinių Florens­kio įžvalgų autentiškumo, nuoseklumo, nevienareikšmiškumo ir politinės mąstytojo minties evoliucionavimo. Straipsnyje laikomasi požiūrio, kad kon­servatyvių intelektinių Rusijos grupių ,,Numatomos ateities valstybės san­tvarkos“ interpretacijos dažnai pasižymi ,,teisingu Florenskio perskaitymu“, ,,šiandienizacija“, ,,instrumentalizacija“ – tam tikrais išankstiniais filosofinės minties įvertinimo ir atrankos kriterijais. Tie Florenskio ,,Numatomos ateities valstybės santvarkos“ interpretacijos bruožai atspindi kur kas platesnes šiuo­laikinės Rusijos konservatyviosios minties kaip ideologijos paieškų lauko, į kurį įtraukti tokie mąstytojai kaip I. Iljinas ar N. Berdiajevas, tendencijas.
  • Idioma: Lituano

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.