skip to main content

CARDIOVASCULAR RISK AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: CARDIO-NEPHROPROTECTION STRATEGIES

V. C. Moiseev ; N. A. Mukhin ; A. V. Smirnov ; J. D. Kobalava ; I. N. Bobkova ; S. V. Villevalde ; M. A. Yefremovtseva ; L. V. Kozlovskaya ; M. Yu. Shvetsov ; M. V. Shestakova ; G. P. Arutyunov ; S. A. Boytsov ; A. S. Galyavich ; Y. I. Greenstein ; V. A. Dobronravov ; O. M. Drapkina ; V. M. Ermolenko ; Yu. A. Karpov ; I. G. Kayukov ; J. V. Kotovsky ; V. V. Kukharchuk ; A. I. Martynov ; T. E. Morozova ; R. G. Oganov ; V. I. Podzolkov ; L. Ya. Rozhinskaya ; S. N. Tereshchenko ; V. V. Fomin ; V. N. Khirmanov ; I. E. Chazova ; M. Sh. Shamkhalova ; E. M. Shilov ; E. V. Shlyakhto ; A. M. Shutov

Российский кардиологический журнал, 01 August 2014, Issue 8, pp.7-37 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.