skip to main content

Endonezya’da İran ve Suudi Arabistan Dış Politika Hedeflerinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması

Muhammad Ravi

İran Çalışmaları Dergisi, 01 June 2019, Vol.3(1), pp.121-147

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    Endonezya’da İran ve Suudi Arabistan Dış Politika Hedeflerinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması
  • Autor: Muhammad Ravi
  • Assuntos: Endonezya ; Suudi Arabistan ; Dış Politika ; İdeoloji ; İran ; Indonesia ; Iran ; Saudi Arabia ; Foreign Policy ; Objectives ; Ideology
  • É parte de: İran Çalışmaları Dergisi, 01 June 2019, Vol.3(1), pp.121-147
  • Descrição: Coğrafi bir perspektiften bakıldığında Endonezya ile iki büyük İslam mezhebini destekleyen İran ve Suudi Arabistan dünyanın farklı bölgelerinde bulunmaktadır. Coğrafi uzaklığa rağmen dünyadaki Müslümanların çoğunluğunu barındıran Endonezya, İran ve Suudi Arabistan'ın dini etkilerini kullanmaları için uygun bir yer olmaktadır. İran ve Suudi Arabistan bir dizi karşıt ideolojiye sahip olmaları sebebiyle siyasal etkilerini genişletme çabasındadırlar. Bu makale, İran ve Suudi Arabistan’ın Endonezya’daki dış politika hedeflerini karşılaştırmalı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır.  Makale iki ülkenin Endonezya'daki dış politika hedeflerini analiz ederek başlamaktadır. Daha sonra, aralarında karşılaştırmalı bir çalışma yapılmaktadır. Makalede geçmiş literatürlerde kullanılan ikincil veriler kullanılmıştır. Teorik yaklaşım olarak İran ve Suudi Arabistan'ın hedeflerini belirlemek için neorealizm perspektifi temel alınmıştır. Makalenin sonucunda ülkelerin hedeflerinin daha çok ekonomi kaynaklı olmasına rağmen zaman içinde dini yönün iki ülkenin dış politika hedeflerinde baskın bir rol oynamaya başladığı sonucuna varılmıştır.
  • Idioma: Inglês

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.