skip to main content

Retrospektivní analýza systematických změn zemského povrchu v povodí horního Západního Bugu na Ukrajině

Cornelia Burmeister ; Jochen Schanze

ACC Journal, 01 June 2016, Vol.22(1), pp.7-18 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    Retrospektivní analýza systematických změn zemského povrchu v povodí horního Západního Bugu na Ukrajině
  • Autor: Cornelia Burmeister ; Jochen Schanze
  • Assuntos: Land Cover ; Systematic Land-Cover Change ; Western Bug River ; Ukraine
  • É parte de: ACC Journal, 01 June 2016, Vol.22(1), pp.7-18
  • Descrição: Článek popisuje přístup a empirické výsledky systematických změn v povodí horního Západního Bugu na Ukrajině. Z teledat satelitu Landsat a SPOT je určen zemský povrch v období 1989, 2000 a 2010. Každý časový úsek je přitom zastoupen třemi obrázky z různých ročních období s cílem integrovat vývoj vegetace a opravit klasifikaci pomocí metody maximální věrohodnosti. Jako výsledek bylo detektováno celkem šest tříd: zastavěná plocha (městská), listnatý les, jehličnatý les, zemědělská půda, zeleň a vodstvo. Po učení povrchu v jednotlivých časových úsecích jsou zkoumány změny vzniklé za poslední dvě desetiletí. Pozorovaný pokles a růst je statisticky analyzován, aby mohly být stanoveny systematické a náhodné změny zemského povrchu ve zkoumané oblasti. Výsledky ukazují, že orná půda není přeměněna na zastavěné plochy. Orná půda se mění v travnaté porosty a naopak. Tato systematická změna je velmi silná. V klasifikaci lesních porostů jde především o vzájemnou záměnu, přičemž více dochází k přeměně lesů jehličnatých na listnaté.
  • Idioma: Tcheco

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.