skip to main content

Editoriál 1

Andrej Gogora

Slovenský Národopis, 01 April 2018, Vol.66(1), pp.5-6 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    Editoriál 1
  • Autor: Andrej Gogora
  • Assuntos: History & Archaeology
  • É parte de: Slovenský Národopis, 01 April 2018, Vol.66(1), pp.5-6
  • Descrição: Prvým textom je slovenský preklad vedeckého článku od W. F. Umi Hsu, pôvodne publikovaného v americkom časopise Journal of Digital Humanities s názvom Digitálna etnografia na ceste k rozšírenému empirizmu: Projekt - databáza - sprístupnenie sa venujú prvej z vypísaných tém, ilustrujú teda technické a operatívne podmienky digitalizačných a archívnych projektov na príslušných pracoviskách (Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru - CTĽK, Národné osvetové centrum - NOC), takisto ako krátka, ale informáciami nabitá správa Stav textového archívu Ústavu etnológie SAV a možnosti jeho digitálneho spracovania od Tomáša Kubisu a Andreja Gogoru. Okrem toho sa v nich často nastoľuje požiadavka štandardizácie, voľného prístupu a prepájania dát a databáz s cieľom ich ďalšieho spracovania a vedeckého využitia, ďalej potreba interdisciplinárnych projektových činností, ale aj expertných konzultácii, resp. problém koordinácie humanitných vedcov a IT pracovníkov.
  • Idioma: Tcheco

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.