skip to main content

Archaeologists’ use of excavation documentation: a study of the use of research documentation from Labraunda
Arkeologers användning av utgrävningsdokumentation: en studie av användningen av forskningsdokumentation från Labraunda

Pettersson, My Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM

2018

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.