skip to main content

Tracking Solidi–From Thessalonica to Hjärpestad

Fischer, Svante Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

Labrys: Studies presented to Pontus Hellström, pp. 153-162 [Periódico revisado por pares]

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2014

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.