skip to main content

Nya testamentets exegetik som akademiskt ämne med relevans för andra ämnen

Kelhoffer, James Anthony Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen, Bibelvetenskap, Nya testamentets exegetik

Svensk Exegetisk Årsbok, 2012, Vol. 77, pp. 55-70 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.