skip to main content
Tipo de recurso Mostra resultados com: Mostra resultados com: Índice

Zwischen Akademie und Kulturpolitik: Lektorate der schwedischen Sprache an deutschen Universitäten 1906-1945
Mellan akademi och kulturpolitik: Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945

Åkerlund, Andreas Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2010

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.