skip to main content

A framework for evaluating emergency preparedness plans and response strategies

Larsson, Aron STC, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier ; Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier

Laxenburg 2008

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.