skip to main content

The great genius’ divinatory glance: A study about the depiction of Carl Linnaeus’ expedition to Sápmi in the commemorations to his birth and death in 1807, 1878, 1907, 1978 and 2007
Det stora snillets divinatoriska blick: En studie om skildrandet av Carl von Linnés resa till Sápmi vid åminnelsefirandena till hans födelse och död 1807, 1878, 1907, 1978 och 2007

Karlsson, Albin Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2019

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.