skip to main content

The battlefield of the Tollense: Professional warriors in Bronze Age Northern Europe
Slaget vid Tollense: Professionella krigare i bronsålderns Nordeuropa

Reinhold, Linn Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2019

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • The battlefield of the Tollense: Professional warriors in Bronze Age Northern Europe

  • Título:
    Slaget vid Tollense: Professionella krigare i bronsålderns Nordeuropa
  • Autor: Reinhold, Linn
  • Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
  • Assuntos: Bronze Age ; Germany ; Northern Europe ; Isotope Analysis ; Warfare ; Warrior ; Weapons ; Humanities And The Arts ; Humaniora Och Konst ; Humanities And The Arts ; History And Archaeology ; Archaeology ; Humaniora Och Konst ; Historia Och Arkeologi ; Arkeologi ; Archaeology ; Arkeologi
  • Descrição: Abstract 3200 years ago a massive battle took place at the river Tollense in MecklenburgVorpommern, Germany, possibly involving thousands of people. 130 victims have been found so far. Several show signs of former violence. Axes, wooden clubs, knives and a vast number of arrowheads have been found among the human skeletal remains. According to isotope analyses on tooth enamel from human remains at the site, a considerable amount of the victims did not originate from the local area. The isotope analyses divided the victims into two major groups, one local and the other probably originating from Central Europe. In other words, the battlefield of the Tollense were not fought by local farmers and craftsmen. This, together with the extent of the battle, the weapon finds and traumata on the human remains, has led archaeologists to assume that the battle was fought by professional warriors. If this is true, the battlefield of the Tollense would be the first of its kind in the Northern European Bronze Age.Sammanfattning Uppsatsen diskuterar omfattningen och karaktären av slaget vid floden Tollense som utspelade sig för 3200 år sedan i vad som idag är Nordtyskland. Slagfältet har uppmärksammats för att vara den första konflikten med professionella krigare i bronsålderns Nordeuropa. Tidigare forskning om ämnet saknar en konsekvent definition av begreppet professionell krigare. För att avgöra om det var professionella krigare som stred vid Tollense definierar uppsatsen begreppet utifrån teoretiska perspektiv såsom antropologiska klassifikationer av hövdingadömen, krigare och soldater, men också genom att belysa kontaktnätverken och den långväga handel som växte fram under bronsåldern. Omfattningen och karaktären av slaget vid Tollense beskrivs utifrån hur många människor som deltog på slagfältet samt vilka arkeologiska fynd som talar för huruvida de var professionella krigare och inte lokala bönder och hantverkare som drabbade samman. Uppsatsen är en klassisk litteraturstudie. Utgrävningarna vid Tollense pågår i skrivande stund, vilket innebär att det inte finns någon slutpublikation med färdigställda resultat. För att besvara frågeställningarna om antalet deltagare i konflikten samt huruvida de var professionella krigare eller inte, redogör uppsatsen för analyser av de mänskliga kvarlevorna som återfunnits vid Tollense och vapnen som användes på slagfältet. Avslutningsvis ger uppsatsen en personlig tolkning av vad fyndmaterialet säger om hur många människor som var involverade i konflikten och vad som talar för att de var professionella krigare. Diskussionen lyfter fram hövdingadömen som centraliserade och hierarkiska samhällsstrukturer och hur detta möjliggör organiserad krigföring.
  • Data de publicação: 2019
  • Idioma: Sueco;Inglês

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.