skip to main content

Gravefields and villages - A comparative analysis of sex gravefields from Värend
Gravfält och byar - En komparativ undersökning av sex gravfält från Värend

Rexhepi, Albion Arkeologi, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2019

Texto completo disponível

Citações Citado por
 • Gravefields and villages - A comparative analysis of sex gravefields from Värend

 • Título:
  Gravfält och byar - En komparativ undersökning av sex gravfält från Värend
 • Autor: Rexhepi, Albion
 • Arkeologi, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
 • Assuntos: Gravefield ; Burial Ground ; Nordic Iron Age ; Nordic Bronze Age ; Village ; Farm ; Värend ; Gravfält ; Järnåldern ; Bronsåldern ; Byar ; Gårdar ; Humanities And The Arts ; History And Archaeology ; Archaeology ; Humaniora Och Konst ; Historia Och Arkeologi ; Arkeologi ; Kulturarv I Samtid Och Framtid, 180 Hp ; Heritage In Present And Future Society, 180 Credits ; Archaeology ; Arkeologi
 • Descrição: AbstractGravfält och byar - En komparativ undersökning av sex gravfält från Värend. Gravefields and villages - A comparative analysis of sex gravefields from Värend.Abstract The basis that this study stands on, is that iron age-gravfields represents nearby village communities. The purpose of this study was to investigate if six gravefields within the old folkland Värend represent different villages, or does the six representative gravefield-villages only show dissimilarity in social differences that occurred within the villages? A comparative method analysis was used in this study, to help examine comparisons of the different grave types within the gravefields and the social phenomena that they reflect. To help the method further, old maps of the gravefields were used and field observations were made, to get a better picture in how the different grave types were placed and arranged within the gravefields and landscape. The results show that these six gravefields probably represents their own nearby villages, and many of the graves that occur within the different gravefields, are alike to each other, which show that these supposed representative gravefield-villages had similar grave traditions.
  SammanfattningUppsatsens syfte är att undersöka sex gravfält från det gamla folklandet Värend, varav de sex gravfälten ligger idag inom Växjö kommun. Gravfälten som undersöktes var Lilla Fjäll-gravfältet (Växjö RAÄ 111:1), Ingelstad-gravfältet (Östra Torsås RAÄ 1:1), Telestad-gravfältet (Växjö RAÄ 12:1), Skir-gravfältet (Växjö RAÄ 19–20:1), Orraryd-gravfältet (Nöbbele RAÄ 3:1) och Västenhaga-gravfältet (Bergunda RAÄ 25:1).Denna studie fokuserade sig på att undersöka de olika gravtyper som förekommer inom de sex gravfälten. Detta gjordes för att kunna hitta spår av hur de olika gravfältens representativa by-samhällena kan ha återspeglats. Detta gjordes genom att identifiera skillnader mellan respektive gravfält och därefter diskutera vad skillnaderna kan representera. Jag ville veta om det handlar om olikheter mellan sex skilda byar som begravt sina döda eller beror olikheten på sociala skillnader inom byarna?Resultatet visade på att det förekommer ett varierande och komplext gravstruktur där vissa av gravarna kan ha representerat olika gårdar inom byarna, medan vissa av gravarna representerades som högstatusgravar och religiösa/rituella gravar. De olika gravfälten visade även på att de representerade egna närbelägna byar.
 • Data de publicação: 2019
 • Idioma: Sueco;Inglês

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.