skip to main content

The Face of Communism: A portrayal of communism as an ideology and communistic governments depicted in Swedish and Norwegian upper secondary school books during 1951-2011.
Kommunismens ansikte: Skildringen av kommunismen som ideologi och kommunistiska regimer i svenska och norska gymnasieläroböcker under perioden 1951-2011

Klerung, Martin Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.