skip to main content

Sexual function and practice in classical Antiquity with special regard to Greco-Roman homoeroticism
Sexualitetens olika former och användningsområden i ett antikt: perspektiv med fokus på grekisk-romersk homoerotik

Åkermo, Per-Erik Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation

Institutionen för religion och kultur 2007

Texto completo disponível

Citações Citado por
 • Sexual function and practice in classical Antiquity with special regard to Greco-Roman homoeroticism

 • Título:
  Sexualitetens olika former och användningsområden i ett antikt: perspektiv med fokus på grekisk-romersk homoerotik
 • Autor: Åkermo, Per-Erik
 • Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation
 • Assuntos: Äktenskap ; Homosexuell ; Religiös ; Paulus ; Nya Testementet ; Romarbrevet ; Sexuella Relationer ; Humanities ; Philosophy, Ethics And Religion ; Religious Studies ; Humaniora ; Filosofi, Etik Och Religion ; Religionsvetenskap ; Humanities And Religion ; Religion/Theology ; New Testament Exegesis ; Humaniora Och Religionsvetenskap ; Religionsvetenskap/Teologi ; Nya Testamentets Exegetik ; Humaniora/Teologi ; Humanities, Theology ; Religionsvetenskap ; Religious Studies
 • Descrição: I och med debatten om huruvida äktenskap för homosexuella ska bli en verklighet i dagens samhälle har frågan om sexuell läggning kommit att bli central. Ofta handlar det om människor med en religiös grunduppfattning som debatterar om rätt och fel, naturlig och onaturlig sexualitet. Ofta används nytestamentliga citat hämtade speciellt från aposteln Paulus, men frågan är om hans syn på sexualiteten är densamma som vår? När vi närmar oss dessa texter måste vi vara medvetna om den tidens syn på sexualiteten. Detta för att vi inte ska applicera vår förförståelse av sexualitet på en text som skrivits i en annan tid. I den här uppsatsen vill jag försöka ge en glimt av hur man i den dåtida grekisk-romerska kulturen kan ha sett på sexualiteten i dess kroppsliga och sociala uttrycksformer och funktioner. Detta för att lyfta fram vikten av att placera antika texter som till exempel de skrivna av Paulus i sin rätta kontext, innan vi tolkar in dem i vår tids kontext. Det är så lätt att vi i vår iver att hävda vad som är rätt och fel glömmer texternas ursprungsmiljö och på så sätt enligt min mening tolkar dem på ett ofullkomligt sätt. Jag menar att det är viktigt att se texten i sin ursprungsmiljö för att kunna förstå till vilka den riktar sig och med vilket syfte och på så sätt nå en bredare tolkning.Jag vill med denna uppsats göra ett försök att placera in Paulus kritik mot homoerotiska relationer i Romarbrevet 1:26-27 samt 1 Korintierbrevet 6:9-10 i sin tids kontext. Frågan blir då vilka traditioner som var rådande i den hellenistisk-romerska miljön? Hur beskrev man kroppens funktion med fokus på den sexuella funktionen? Hur uppfattade man sexuella relationer mellan två personer av samma kön? Betraktades sexuella relationer mellan kvinnor på ett särskilt sätt? Hur bedömde den grekiska alternativt den romerska traditionen sexuella relationer, vilka ansågs naturliga och vilka ansågs onaturliga?Hur kan man tolka de ovan nämnda bibelcitaten?
 • Editor: Institutionen för religion och kultur
 • Data de publicação: 2007
 • Idioma: Sueco;Inglês

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.