skip to main content

4-qubit Grovers algoritm implementerad för ibmqx5
4-qubit Grover's algorithm implemented for the ibmqx5 architecture

Strömberg, Philip ; Blomkvist Karlsson, Vera KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

Citações Citado por
 • 4-qubit Grovers algoritm implementerad för ibmqx5

 • Título:
  4-qubit Grover's algorithm implemented for the ibmqx5 architecture
 • Autor: Strömberg, Philip ; Blomkvist Karlsson, Vera
 • KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
 • Assuntos: Natural Sciences ; Computer And Information Sciences ; Computer Sciences ; Naturvetenskap ; Data- Och Informationsvetenskap ; Datavetenskap (Datalogi) ; Datalogi ; Computer Science
 • Descrição: Quantum computing is a quickly growing field of research thanks to recent hardware advances. The quantum mechanical properties of quantum computers allow them to solve certain families of problems faster than classical computers. A quantum algorithm solving such a problem is Grover's algorithm, which finds an element in an unordered set faster than any classical search algorithm. In this paper an implementation of a 4-qubit Grover's algorithm for the IBM Q computer ibmqx5 is presented. Executing the implementation on an ibmqx5 simulator yield results in line with the theoretically optimal results. The accuracy of the ibmqx5 simulation results compared to the ibmqx5 execution results suggests that current hardware is not yet suitable,due to required complexity of the circuits for a 4-qubit Grover implementation.
  Kvantteknik är ett snabbt växande forskningsområde tack vare att nödvändig hårdvara förbättrats i rask takt. De kvantmekaniska egenskaperna hos kvantdatorer tillåter vissa familjer av problem att lösas snabbare på dessa än på klassiska datorer. En algoritm för kvantdatorer som löser ett sådant problem är Grover's algoritm, vilken hittar ett element i en oordnad mängd snabbare än vad någon sökalgoritm för klassiska datorer gör. I denna rapport presenteras en implementation av en 4-qubit Grover's algoritm för IBM Q-datorn ibmqx5. Vid exekvering av implementationen på en ibmqx5-simulator erhålls resultat som är i linje med teoretiskt optimala resultat. En jämförelse av korrektheten hos resultaten från ibmqx5-simulatorn och resultaten från ibmqx5-datorn tyder på att nuvarande hårdvara inte är lämplig för kretsar av komplexiteten nödvändig för en 4-qubit Grover implementation.
 • Títulos relacionados: TRITA-EECS-EX
 • Data de publicação: 2018
 • Idioma: Inglês;Sueco

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.