skip to main content

Xarli, el soldat que va morir dues vegades; Xarli, the soldier who died twice

Hernàndez Cardona, Frances Xavier

Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939 1696-2672, 2018, Issue 8

Texto completo disponível

Citações Citado por
 • Título:
  Xarli, el soldat que va morir dues vegades; Xarli, the soldier who died twice
 • Autor: Hernàndez Cardona, Frances Xavier
 • Assuntos: Arqueologia Del Conflicte; Batalla De L’ebre; Didàctica Del Conflicte; Problemes Didàctics ; Archeology Of The Conflict; Batalla De L’ebre; Didactics Of Conflict; Didactic Problems
 • É parte de: Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939;
  1696-2672, 2018, Issue 8
 • Descrição: La tardor del 2011 investigadors del CSIC i del grup de recerca DIDPATRI de la Universitat de Barcelona, van estar excavant a la zona de Raïmats, un dels escenaris dels darrers combats de la batalla de l’Ebre. En els treballs es van localitzar les restes esquelètiques d’un soldat que havien quedat colgades just en el lloc on havia mort. En conèixer la troballa el Departament de Governació i Relacions Institucionals invocant la Llei de Fosses es va emparar de les restes del soldat i de resultes es va generar una important polèmica sobre el paper de l’administració en les polítiques de memòria.
  In 2011, researchers from the CSIC and the DIDPATRI research group of the University of Barcelona, were digging in the area of Raïmats, one of the last stages of the Battle of the Ebro. In the works, the skeletal remains of a soldier who were hanging right in the place where he had died were located. Department of Interior and Institutional Relations, invoking the Law of Pits, was protected from the remains of the soldier. An important controversy was generated about the role of the administration in the memory policies.
 • Idioma: Catalão

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.