skip to main content

Una experiència integrada d’educació i investigació prehistòrica. El Camp d’Aprenentatge de la Noguera; Una experiencia integrada de educación e investigación prehistórica. El Campo de Aprendizaje de la Noguera.; An educational and prehistoric research integrated experience : Camp d’Aprenentatge de la Noguera

Bardavio Novi, Antoni ; Mañé Orozco, Sònia ; Pizarro Barberá, Jezabel ; Vila Caelles, Míriam

Treballs d'Arqueologia Treballs d'Arqueologia, 2012, Issue 19, Issue 19, Issue 19

Texto completo disponível

Citações Citado por
 • Título:
  Una experiència integrada d’educació i investigació prehistòrica. El Camp d’Aprenentatge de la Noguera; Una experiencia integrada de educación e investigación prehistórica. El Campo de Aprendizaje de la Noguera.; An educational and prehistoric research integrated experience : Camp d’Aprenentatge de la Noguera
 • Autor: Bardavio Novi, Antoni ; Mañé Orozco, Sònia ; Pizarro Barberá, Jezabel ; Vila Caelles, Míriam
 • Assuntos: Educació ; Entorn ; Arqueologia ; Prehistòria ; Patrimoni ; Educación ; Entorno ; Arqueología ; Prehistoria ; Patrimonio ; Education ; Environment ; Archaeology ; Prehistory ; Heritage
 • É parte de: Treballs d'Arqueologia;
  Treballs d'Arqueologia, 2012, Issue 19, Issue 19, Issue 19
 • Descrição: El projecte didàctic del Camp d’Aprenentatge de la Noguera (Servei Educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) té com a objectiu promoure propostes educatives que permetin que l’alumnat s’apropi a la comprensió d’un territori concret des de l’arqueologia, la prehistòria i les ciències del medi ambient, amb la voluntat de fomentar un aprenentatge significatiu que li permeti comprendre més bé el món actual. La metodologia didàctica proposada en les activitats que s’hi porten a terme proporcionen a l’alumnat, des d’educació infantil fins a batxillerat, un apropament a aquesta realitat seguint una estratègia didàctica de descobriment guiat i empatia que facilita la comprensió i la posada en valor de tots els elements que configuren la fisonomia actual del territori on es troba el CdA Sant Llorenç de Montgai, a la comarca de la Noguera. Aquesta proposta didàctica neix del treball coordinat entre professorat d’educació primària i secundària i investigadors del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria, de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEPAP-UAB).
  El proyecto didáctico del Campo de Aprendizaje de la Noguera (Servicio Educativo del Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña) tiene como objetivo promover propuestas educativas que permitan al alumnado acercarse a la comprensión de un territorio concreto desde la arqueología, la prehistoria y las ciencias del medio ambiente, con la voluntad de fomentar un aprendizaje significativo que les permita una mejor comprensión del mundo actual. La metodología didáctica propuesta en las actividades que se llevan a cabo proporcionan al alumnado, desde la educación infantil hasta el bachillerato, una aproximación a esta realidad siguiendo una estrategia didáctica de descubrimiento guiado y empatía que facilita la comprensión y la puesta en valor de todos los elementos que configuran la fisionomía actual del territorio donde se encuentra el Cda de Sant Llorenç de Montgai, en la comarca de la Noguera. Esta propuesta didáctica nace del trabajo coordinado ente el profesorado de educación primaria y secundaria e investigadores del Centro de Estudios del Patrimonio Arqueológico de la Prehistoria, de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEPAP-UAB).
  The objective of Camp d’Aprenentatge (Cda) de la Noguera’s didactic Project (Servei Educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) is to promote educational proposals that permit scholars get closer to the comprehension of a specific territory through archaeology, prehistory and environmental sciences, willing to encourage a significant learning that favours a further comprehension of the contemporary world. The didactic methodology proposed for scholars, covering from primary to secondary students; provide them an approach based on a didactic strategy of guided discovery and empathy which facilitates the comprehension and enhancement of all the elements that configure the current nature of the territory in which the Cda is located: Noguera region. This didactic proposal has its origin in the coordinated work of primary and secondary school faculty and researches of the Centre de Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria of the Universitat Autònoma of Barcelona (CEPAP-UAB).
 • Idioma: Catalão

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.