skip to main content

Consecuencias de la incorporación de carbonato cálcico en el material cerámico

Fanlo Loras, Javier ; Pérez Lambán, Fernando

Estrat crític: revista d'arqueologia, 2011, Vol.5(3)

Texto completo disponível

Citações Citado por
 • Título:
  Consecuencias de la incorporación de carbonato cálcico en el material cerámico
 • Autor: Fanlo Loras, Javier ; Pérez Lambán, Fernando
 • Assuntos: Cerámica Prehistórica ; Carbonato Cálcico ; Arqueología Experimental ; Prehistoric Pottery ; Calcium Carbonate ; Experimental Archaeology ; Ceràmica Prehistòrica ; Carbonat Càlcic ; Arqueologia Experimental
 • É parte de: Estrat crític: revista d'arqueologia, 2011, Vol.5(3)
 • Descrição: En aquesta comunicació es presenten els resultats d'un treball experimental sobre les conseqüències de la incorporació de carbonat càlcic en la ceràmica. El procés de cocció pot provocar la seva transformació en calç viva (CaO) donant lloc a serioses afeccions a la funcionalitat i fins i tot a la integritat de la peça ceràmica. La presència d'aquest material tant en algunes vetes argila com entre les inclusions d'algunes ceràmiques prehistòriques justifiquen l'estudi per a la seva millor comprensió. Per a això s'ha treballat sobre les següents variables: tipus de carbonat càlcic, granulometria del mateix i cocció. Posteriorment s'ha mesurat el grau d'afecció per la descomposició derivada de la seva transformació en calç viva.
  We present the outcomes from an experimental work on the consequence of the inclusion of calcium carbonate in prehistoric pottery. Firing can produce its transformation in calcium oxide (CaO). This has serious effects on the functionality en even in the integrity of the pottery. The study of this process is justified by the presence of this material in natural clay veins and its artificial inclusion in prehistoric pottery. Experimentation has been carried out working mainly on the following variables: calcium carbonate type, inclusions size and firing temperature. Several affection levels had been described.
  En esta comunicación se presentan los resultados de un trabajo experimental sobre las consecuencias de la incorporación de carbonato cálcico en la cerámica. El proceso de cocción puede provocar su transformación en cal viva (CaO) dando lugar a serias afecciones a la funcionalidad e incluso a la integridad de la pieza cerámica. La presencia de este material tanto en algunas vetas arcilla como entre las inclusiones de algunas cerámicas prehistóricas justifican el estudio para su mejor comprensión. Para ello se ha trabajado sobre las siguientes variables: tipo de carbonato cálcico, granulometría del mismo y cocción. Posteriormente se ha medido el grado de afección por la descomposición derivada de su transformación en cal viva.
 • Idioma: Espanhol

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.