skip to main content
Tipo de recurso Mostra resultados com: Mostra resultados com: Índice

Tarraco, la primera capital = Tarraco, the first capital

Macias Solé, Josep Maria ; Rodà, Isabel, -

2015

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    Tarraco, la primera capital = Tarraco, the first capital
  • Autor: Macias Solé, Josep Maria ; Rodà, Isabel, -
  • Assuntos: Tarragona (Catalunya) - - Arqueologia Romana ; Arqueologia. Prehistòria
  • Descrição: Sense cap mena de dubte, Tarraco constituí la porta d’entrada de Roma a la península Ibèrica i va ser una ciutat imprescindible per a la comprensió de l’evolució històrica i ideològica del nostre passat clàssic. Encara avui, l’actual Tarragona esdevé una font de coneixement que constantment proporciona noves dades i interrogants científics. Aquest document aporta una visió de conjunt sobre l’estat actual de la recerca incidint en les noves descobertes i reflectint les oportunitats que les noves tecnologies ofereixen en la configuració d’una nova recerca arqueològica, a cavall del coneixement humanístic i de l’experimentació analítica.
    Without the shadow of a doubt, Tarraco was Rome’s gateway to the Iberian Peninsula and a crucial city for understanding the historical and ideological evolution of our classical past. Even today, the modern city of Tarragona is a fount of knowledge that constantly provides new information and raises new scholarly questions. This document offers an overview of the current state of research, stressing the new discoveries and reflecting the opportunities afforded by the new technologies to shape a new body of archaeological research that spans humanistic knowledge and analytical experimentation.
  • Data de publicação: 2015
  • Idioma: Catalão

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.