skip to main content

Ten, tråd og nøste - om dekor på spinnehjul

Kristoffersen, Elna Siv

2013

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    Ten, tråd og nøste - om dekor på spinnehjul
  • Autor: Kristoffersen, Elna Siv
  • Assuntos: Arkeologi ; Spinnehjul ; Vdp::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic Archeology: 091
  • Descrição: Fra Rogaland foreligger en overveldende mengde spinnehjul; ifølge universitetsmuseenes elektroniske database er det tett oppunder 1000. I 1985 gjennomførte Ellen Høigård Hofseth en analyse der 614 av spinnehjulene inngikk. Hun vektla typologi og kronologi, men berørte også spinnehjulenes dekor. I en artikkel i Viking fra 1990 tok hun opp igjen en dekorform hun tolket som solfigurer. Det følgende er en fortsettelse av Høigård Hofseths arbeid. Ved siden av solfigurene vil motiver som kan kobles til spinneaktiviteten – ten, tråd og nøste – være i fokus. Det er en dekorform som ikke tidligere har vært tatt opp. Grunnlagsmaterialet er spinnehjul som ut fra dekor og form peker mot en datering til eldre jernalder, og mer presist romertid og folkevandringstid. I diskusjonen inngår spinnehjul fra godt daterte funnkontekster, men også løsfunn.
  • Data de publicação: 2013
  • Idioma: Bokmål, Norwegian

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.