skip to main content

Arquitectura i hàbitat al territori d'Ilerda: la vil·la del Romeral (Albesa, La Noguera) entre els segles I i VI dC

Marí I Sala, Lluís ; Revilla Calvo, Víctor

https://doi.org/10.21001/rap.2018.28.6 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    Arquitectura i hàbitat al territori d'Ilerda: la vil·la del Romeral (Albesa, La Noguera) entre els segles I i VI dC
  • Autor: Marí I Sala, Lluís ; Revilla Calvo, Víctor
  • Assuntos: Vil·Les Romanes ; Assentaments Humans ; Població Rural ; Mosaics Romans ; Excavacions Arqueològiques ; Albesa (Catalunya) ; Roman Villa ; Human Settlements ; Rural Population ; Mosaics Roman ; Archaeological Excavations ; Albesa (Catalonia)
  • É parte de: https://doi.org/10.21001/rap.2018.28.6
  • Descrição: [cat] La vil·la del Romeral és un establiment amb una complexa seqüència d'ocupació al llarg de l'època imperial. La primera fase correspon a un edifici de característiques poc definides que es basteix a inicis del segle i dC. Aquesta construcció és substituïda per un gran edifici, amb funció residencial i dotat de balneum, que sembla haver estat en ús durant els segles i-iii dC. Cap a finals del segle iv es duu a terme una reconstrucció monumental que utilitza noves formes arquitectòniques i decoratives; però aquest nou edifici és abandonat abans de completar la reforma. Algunes evidències indiquen una reocupació parcial del lloc durant l'Antiguitat tardana.
    [eng] The Roman villa of Romeral offers a rather complex sequence of occupation throughout the Roman Imperial period. The initial phase corresponds to a poorly defined construction dated to the 1st century AD. This construction was then substituted by a large residential area equipped with a balneum, which appears to date between the 1st and 3rd centuries AD. An important reconstruction took place approximately in mid-4th century AD drawing on new architectural and decorative features. However, this building seems to be abandoned soon after. Certain evidence suggests a partial reoccupation during Late Antiquity.
  • Idioma: Catalão

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.