skip to main content

Les seus episcopals de Girona i Empúries i les terres del nord-est de Catalunya a les fonts escrites d'època tardoantiga (segles IV-VII)

Amich, Narcís M Nolla, Josep Maria ; Universitat De Girona. Departament De Geografia, Història I Història De L'Art

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.