skip to main content

La ciutat en el món romà = La ciudad en el mundo romano

Actes XIV Congrès Internacional d'Arqueologia Clàssica = Actas Congreso Internacional de Arqueología Clásica

Tarragona Comitè Organitzador del XIV C.I.A.C, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institut d'Estudis Catalans 1994

Localização: MAE - Museu Arqueologia e Etnologia    (DE60 C749 v.1 )(Acessar)

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.