skip to main content

Maktkamp på Arboga redd: sjöfart inom skrå och aktiebolag

Stadin, Kekke

1993

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    Maktkamp på Arboga redd: sjöfart inom skrå och aktiebolag
  • Autor: Stadin, Kekke
  • Assuntos: Humanities ; History And Archaeology ; History ; Humaniora ; Historia Och Arkeologi ; Historia ; Humanities And Religion ; History And Philosophy Subjects ; History Subjects ; Humaniora Och Religionsvetenskap ; Historisk-Filosofiska Ämnen ; Historieämnen ; Sjöfart ; Arboga
  • Descrição: Vad har Arboga med Sveriges stormaktsvälde och Europas expansion att göra? Och hur kan man i denna lilla svenska ort studera någonting så stort och genomgripande som övergången från feodalism till kapitalism? Kan verkligen den västmanländska inlandsstaden Arboga vara av något som helst intresse när sjöfart och rederiverksamhet diskuteras? Det är frågor som en person med avsikt att läsa denna skrift med rätta kan ställa sig. När boken är genomläst bör dessa frågetecken ha förvandlats till utropstecken! Skådeplatsen är Arboga under perioden 1640-1870 och huvudpersonerna är stadens sjömän, skeppare och redare samt Bergslagens brukspatroner. Temat är kapitalismens framväxt i Sverige och närmare bestämt dess förlopp inom inrikessjöfarten. Några av de aspekter som belyses är ägande och andra former av rättsanspråk, social organisation, sociala relationer, disciplinering och konflikter. Men även frågor rörande teknologisk utveckling, stadens situation och statens roll i utvecklingen berörs i skriften.
  • Títulos relacionados: Series: Opuscula historica Upsaliensia; 11
  • Data de criação/publicação: 1993
  • Idioma: Sueco

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.