skip to main content

Kvalitetsbegreppet: en central drivkraft i en förändrad syn på utbildning

Bergh, Andreas

Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012(1), pp.3-8

Texto completo disponível

Citações Citado por

Identifique-se para postar sua resenha

Identifique-se para adicionar novas tags

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.